top of page

taalstages Leeuwarden

Tijdens een taalstage loopt een nieuwkomer voor een periode van minimaal drie -en maximaal zes maanden mee binnen een bedrijf. Hierdoor maakt hij/zij kennis met Nederlandse bedrijfscultuur en leert men sneller de Nederlandse taal.

Na grote succes in 2018, wordt dit project op vraag van de gemeente Leeuwarden in 2019 voortgezet.

integraal samenwerken

In samenwerking met de gemeente wordt horizontaal samengewerkt om mogelijkheden en kansen te creëren voor nieuwkomers.

opleiden

Tijdens een taalstage wordt de nieuwkomer opgeleid binnen de Nederlandse bedrijfscultuur. Daarnaast verbreed diegene zijn/haar netwerk.

begeleiden

Het is belangrijk om een persoonlijke band te creëren met nieuwkomers om hun zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens hun integratie. Dit wordt op een creatieve manier vormgegeven.

men leert sneller de Nederlandse taal

Een inburgeringscursus duurt in Nederland maximaal drieënhalf jaar. In de praktijk blijkt dit niet genoeg te zijn omdat veel nieuwkomers geïsoleerd thuis zitten naast de dagdelen waarin zij de cursus volgen. Dit komt doordat het voor veel van hen moeilijk is om een netwerk op te bouwen met Nederlandse mensen. Daarom is het concept taalstages nationaal gelanceerd en wordt in veel gemeenten ingezet om nieuwkomers beter te laten integreren. In opdracht van gemeente Leeuwarden wordt door SOMO aan deze opdracht gewerkt.  

bottom of page