top of page

Sneek Connect organiseert maandelijkse evenementen in Sneek met het doel het sociaal en professioneel netwerk van nieuwkomers op te bouwen, uit te breiden en te versterken.

community based

Door en met de community wordt Sneek Connect maandelijks bedacht en uitgevoerd.

ontmoeting

Maandelijkse ontmoetingen die uitgroeien tot diepere netwerken, vriendschappen en bijdragen aan de sociale cohesie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

talentontwikkeling

Bij Sneek Connect is er persoonlijke en intensieve aandacht voor ieders talenten en kwaliteiten.

meer over:

Sneek 

Connect

In samenwerking met de Bibliotheek Sneek organiseert SOMO maandelijks evenementen in de bibliotheek van Sneek. De organisatie wordt stapsgewijs overgedragen aan de inwoners van de gemeente zelf. Onder begeleiding van SOMO worden lokale inwoners en nieuwkomers (vrijwilligers) getraind in het doorzetten van het project. Tijdens wekelijkse vrijwilligersbijeenkomsten worden behoeften en uitdagingen omgezet in ideeën en kansen.

 

Bij Sneek Connect wordt nauw samengewerkt met Bibliotheken Mar en Fean.

bottom of page